Smittevern ved Oslo Spektrum

Oslo Spektrum følger de til enhver tid gjeldende smittevernsregler (se regjeringen.no og oslo.kommune.no).

Husk forøvrig:

  • Syke personer skal holde seg hjemme.
  • God håndhygiene.
  • Hold avstand der det er mulig.

Se for øvrig Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Velkommen tilbake til Oslo Spektrum!