Tilrettelegging

Rullestolplasser

Plassering
Oslo spektrum har egne områder dedikert til rullestolbrukere og ledsager(e) til disse. Disse områdene er rad 2 på felt 209, samt rad 1 på felt 201, 202, 217 og 218. Sistnevnte plasser er kun i salg på utvalgte arrangementer.

Det er tatt høyde for 10 rullestolplasser og 10 ledsagerplasser på rad 2 på felt 209. Denne raden består av tom gulvplass. Ledsager blir tildelt klappstol av samme type som vi setter opp til gulvfeltene. Her er det forbeholdt 1 ledsagerplass pr rullestol. Dersom man er flere i følge må de overskytende billettene bestilles fra rad 1 i samme felt. På denne måten kan man sitte sammen selv om man ikke er på samme rad. Rad 1 er en normal seterad og kan følgelig ikke benyttes til rullestoler.

Rad 1 kan også benyttes av publikum med annen type bevegelseshemninger som gjør at de trenger enkel adkomst. Rullestolbrukere med plassering i felt 209 bes benytte inngang 1. Personer i følge med rullestolbruker kan benytte samme inngang.

På 200-feltene legges det ut rullestolplasser etter behov. Også her vil det holdes av 1 plass til ledsager pr. rullestolplass. Det vil holdes av plasser til ytterligere følge på rad nr 2. Begge disse radene består av fastmonterte seter, men med god plass foran rad 1. Rullestol plasseres foran stolsetet, ledsager sitter i fastmontert sete. For å sikre nok bredde til rullestol selges ikke setet mellom to slike rullestol/ledsager-par. Rullestolbrukere med plassering i felt 201, 202, 217 eller 218 bes benytte inngang 1. Personer i følge med rullestolbruker kan benytte samme inngang.

Vi kan ikke tilby rullestolplasser på gulvet, da dette ligger under bakkenivå og kun har adkomst via trapper.

Prissetting
Billettpriser fastsettes av arrangør. Som hovedregel betaler man full pris også for ledsagerbillett på konserter og forestillinger. Der hvor det er flere prisnivåer på en forestilling og vi ikke kan tilby rullestolplasser i alle prisnivåer anbefaler vi våre arrangører å legge rullestolplassene i det laveste prisnivået. Dette er imidlertid ingen regel.

Plasser til ytterligere ledsagere eller følge prises på lik linje som andre billetter i samme område.

Billettbestilling
Ticketmaster har avviklet sitt callsenter og bestilling av rullestolplasser kan ikke lenger gjøres via telefon.

Billetter kan bestilles via kontaktskjema. Du vil da få hjelp til bestilling og svar påfølgende arbeidsdag.

For enkelte arrangementer kan man også kjøpe rullestolplasser på nett. Om nettkjøp er tilgjengelig ligger linken under knappen «andre billettyper» på arrangementssiden til arrangementet på www.oslospektrum.no. Nettkjøp vil være tilgjengelig for de fleste arrangement som går i salg etter februar 2022. Vær obs på at det for en rullestolplass kan bestilles én ledsagerbillett på samme rad. Er man flere personer som skal gå sammen må de resterende billettene kjøpes fra pristypen «følge/bevegelseshemmet». For å kunne bestille alle de ulike billettene samtidig må du krysse av for at du aksepterer spredte plasser, men rullestolbruker og følgende ledsager vil bli plassert ved siden av hverandre.

Plassene ligger ikke til salg sammen med de «vanlige» billettene da man erfarer at de da blir kjøpt av publikum som ikke trenger dem, men som ønsker plasseringen.