Bevegelseshemning

Rullestolplasser

Plassering
Oslo spektrum har egne områder dedikert til rullestolbrukere og ledsager(e). Disse områdene er på deler av rad 2 på felt 209, samt rad 1 på felt 201, 202, 217 og 218. Sistnevnte plasser er kun i salg på utvalgte arrangementer.

Det er tatt høyde for 10 rullestolplasser og 10 ledsagerplasser på rad 2 på felt 209. Denne raden består av tom gulvplass. Rullestolbruker sitter da i rullestolen, og ledsager blir tildelt en klappstol ved siden av, av samme type som vi setter opp til gulvfeltene. Det forbeholdt 1 ledsagerplass pr. rullestol. Rullestolbruker og ledsager vil bli plassert ved siden av hverandre på rad 2, selv om det kan forekomme annet på billettene.

Dersom man er flere i følget må de overskytende billettene bestilles fra rad 1 i samme felt. På denne måten kan man sitte sammen selv om man ikke er på samme rad. Rad 1 er en normal seterad og kan ikke benyttes til rullestoler. Våre verter vil bistå med å plassere hele følget samlet så langt det lar seg gjøre.

Rad 1 kan også benyttes av publikum med annen type bevegelseshemninger som gjør at de trenger enkel adkomst. Rullestolbrukere med plassering i felt 209 bes benytte inngang 1. Personer i følge med rullestolbruker kan benytte samme inngang.

På 200-feltene legges det ut rullestolplasser etter behov. Også her vil det holdes av 1 plass til ledsager pr. rullestolplass. Det vil holdes av plasser til ytterligere følge på rad 2. Begge disse radene består av fastmonterte seter, men med god plass foran rad 1. Rullestol plasseres foran stolsetet, og ledsager sitter i fastmontert sete. For å sikre nok bredde til rullestol selges ikke setet mellom to slike rullestol/ledsager-par. Rullestolbrukere med plassering i felt 201, 202, 217 eller 218 bes benytte inngang 1. Personer i følge med rullestolbruker kan benytte samme inngang.

Vi kan ikke tilby rullestolplasser på gulvet, da dette ligger under bakkenivå og kun har adkomst via trapper.

Billettbestilling
På de fleste arrangementer kan rullestol- og ledsagerbilletter kjøpes på nett fra ordinær salgsstart. Linken til dette salget finnes under knappen «andre billettyper» på arrangementssiden til arrangementet på www.oslospektrum.no. Dersom nettbestilling ikke er tilgjengelig vil det stå informasjon om hvordan man bestiller inne på arrangementssiden under «andre billettyper».

Vær obs på at det for en rullestolplass kan bestilles én ledsagerbillett på samme rad. Er man flere personer som skal gå sammen må de resterende billettene kjøpes fra pristypen «følge/bevegelseshemmet». For å kunne bestille alle de ulike billettene samtidig må du krysse av for at du aksepterer spredte plasser, men rullestolbruker og følgende ledsager vil bli plassert ved siden av hverandre. Er man flere i følget vil våre verter bistå med å plassere hele følget samlet så langt det lar seg gjøre.

Plassene ligger ikke til salg sammen med de «vanlige» billettene da man erfarer at de da blir kjøpt av publikum som ikke trenger dem, men som ønsker plasseringen.

Prissetting
Billettpriser fastsettes av arrangør. Som hovedregel betaler man full pris også for ledsagerbillett på konserter og forestillinger. Der hvor det er flere prisnivåer på en forestilling og vi ikke kan tilby rullestolplasser i alle prisnivåer anbefaler vi våre arrangører å legge rullestolplassene i det laveste prisnivået. Dette er imidlertid ingen regel. Ansvarlig arrangør står oppført inne på de ulike arrangementssidene her.

Plasser til ytterligere ledsagere eller følge prises på lik linje som andre billetter i samme område.