Miljø

Oslo Spektrum arbeider mot å kunne tilrettelegge for at alle som er innom vår arena skal kunne ta miljøvennlige valg, enten det er publikummere, konsertarrangører, artister, eventbyråer eller våre egne ansatte. Vi ble resertifisert som Miljøfyrtårn i 2022 og arbeider kontinuerlig med å inkorporere miljøvennlige tiltak i alle deler av vår drift.

Et av våre hovedfokus i dag er sortering av avfall, både blant egne ansatte og besøkende. Vi kildesorterer alt avfall som genereres internt, og har også et betydelig fokus på dette ved arrangementer som konferanser og messer, i samarbeid med arrangører. På arrangementer som konserter, musikaler, show, stand-up og teater kildesorterer vi plastglass som sendes til resirkulering. Vi forsøker også å begrense avfall fra våre kiosker og barer ved å eksempelvis begrense bruk av plastartikler og benytte miljøvennlige alternativer der det lar seg gjøre.

Oslo Spektrum samarbeider med Infinitum og Ringnes om en panteordning på plastglass for øl. Brukte glass samles inn og sendes deretter til Infinitum, hvor de resirkuleres. En betydelig del av vårt avfall består av plastglass for øl, og vi opplever ofte at mye avfall blir liggende igjen på gulvet inne i salen etter arrangementer. For å bedre vår kildesortering, tester vi nå ut en miljøavgift på plastglass ved kjøp av øl. Første gang du kjøper en øl i en av våre barer betaler du en miljøavgift på 10,-. Dersom du ønsker å kjøpe en ny enhet senere kan du ta ølglasset med tilbake til baren, hvor du da slipper å betale miljøavgiften på nytt. Hensikten med dette tiltaket er å få flere publikummere til å ta med ølglasset sitt tilbake fra salen, slik at vi enklere kan kildesortere rett og sende så mange plastglass som mulig til resirkulering.

Inntekter fra miljøavgiften går til å dekke kostnader knyttet til å bedre vår kildesortering, som for eksempel til innkjøp av utstyr og kostnader knyttet til personale. Et eventuelt overskudd fra avgiften vil gå til å videreutvikle vårt arbeid med ulike miljøtiltak.

Fremover har vi som mål å blant annet finne flere miljøvennlige alternativer til bruk for servering av drikke og mat, slik at en større del av vårt avfall kan resirkuleres.

Mer informasjon om vårt miljøarbeid vil komme.