Leie av arena

Oslo Spektrum er Norges nest største innendørs flerbruksarenaer med sentral beliggenhet midt i Oslo sentrum, med alle Oslos fasiliteter i umiddelbar nærhet. Arenaen har siden åpningen i 1990 blitt brukt til alt fra konserter, musikaler, konferanser, idrettsarrangementer og messer. Oslo Spektrum er også en utmerket lokasjon når det kommer til kundepleie og bedrifteventer. Arenaen er ideell for både store og mindre arrangementer og har fleksibilitet når det kommer til inndeling og omforming av salen. Vi tilbyr skreddersydde løsninger, slik at du som arrangør for eksempel kan holde flere mindre eventer i tilknytning til hovedarrangementet.

Vår maksimum kapasitet er 11 500 besøkende på konsert med en kombinasjon av sitte- og ståplasser.

Står du som arrangør eller artist i Oslo Spektrum vil du få utnevnt en av Oslo Spektrums prosjektledere som din kontaktperson. Alle våre prosjektledere har høy kompetanse innen arrangementsavvikling og har en unik kjennskap til arenaens mange muligheter

Under forberedelser og avvikling av arrangementer stiller Oslo Spektrum med nøkkelpersonell som elektriker, hustekniker, sikkerhetssjef, markedsføring og salgspersonell, personell til kiosker og barer, publikumsverter, vektere og rengjøringspersonell.

Kontakt for booking

For booking eller nærmere info, ta kontakt med Per-Ole Moen på per-ole@oslospektrum.no eller (+47) 98 22 79 12.

Logg inn i vår interaktive venue info

Her vil du finne et detaljert faktaark som lister opp utstyr på huset, tekniske spesifikasjoner og annen relevant informasjon. Denne oversikten er tilgjengelig på både norsk og engelsk. Du kan velge språk i fanene nedenfor.

Hvis du skulle ha behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med oss på telefon eller mail.

Arenaens navn og adresse
Oslo Spektrum Arena AS, Sonja Henies plass 2, N-0185 Oslo, Norge

Administrasjon telefon
+47 22 05 29 00

Administrasjon e-post
per-ole@oslospektrum.no

Produksjonskontorer
Plassert bak scenevegg på samme nivå som arenagulv

Kapasitet
4 700 permanente seter i tribuneanlegg og 5 600 løse og fastmonterte seter på fleksible tribuner og arenagulv, gir en sittekapasitet på ca. 10 000. Kombineres sittende og stående publikum kan kapasiteten være opp mot 11 500 publikummere.

Arenagulv
Effektivt gulvareal på 3400 m². I tillegg tilkommer to sidescener på 2 x 230 m² og et rom under hovedtribunen på ca. 500 m².

Merchandise
Av Scandinavian Concessions Management AB
SCM AB Rörstrandsgatan 31 – 113 40 Stockholm Tlf: +46 8 31 11 02

Truck/Buss parkering
Parkingsplasser utenfor arena – rett ved lasteområde. Noe parkering tilgjengelig inne i arenaen. Må avtales fra gang til gang da flere av arealene må leies av Oslo Kommune.

Parkering
Parkering for ca. 2500 biler innenfor 3 minutters avstand.

Load in / innlast
Load in innkjørsel 4,5 meter fri høyde.  Semitrailere kan kjøre helt inn på arenagulvet.

Strøm
På arenagulv
400V, 3-fas, nøytral og jord (5-leder). Powerlock koblinger.

Scene høyre: 4 stk. powerlock-tilkoblinger, CEE-kontakter opp til 125A. Maks. 1250A totalt.
Scene venstre 1: 2 stk. powerlock-tilkoblinger. Maks. 315A totalt
Scene venstre 2: 1 stk. powerlock-tilkobling, CEE-kontakter opp til 125A. Maks. 400A totalt.

Flere 63A, 32A CEE-kontakter og 16A 230V 1-fas.

På teknisk tak (6. og 7. etg.)
Scene høyre: 2 stk. powerlock-tilkoblinger. Maks. 400A totalt.
Scene venstre: 1 stk. powerlock-tilkobling. Maks. 400A totalt.

Scene
Av typen «StageRight». Empiriske mål. Elementer i størrelse 8’x4′ (2,44 x 1,22 m). Standard størrelse 60’x40’x60″ (18,3 x 12,2 x 1,52 m. høyde). Justerbar opp til 440 kvadratmeters størrelse og høyde mellom 1,2 og 1,82 m. Vektkapasitet 186 kilo per kvadratmeter.

For mindre risere, kameraplattinger, mikserplatting o.l. kan også høydene 30, 60 og 90 cm. tilbys.

Rigging
18 meters klaring fra gulv til underkant laveste punkt i tak.

Riggingfasiliteter i 6. etg.
60 flyttbare punktheiser med 500 kg kapasitet per heis.
6 traverskraner med 2000 kg kapasitet per krok (12 kroker).
6 traversbroer for forflytning og oppheng i grid over disse. Hver av kranene har en kapasitet på 2000 kg for rigging i rekkverkene.

Grid i 7. etg.
Totalt: 40×47 meter.
Kapasitet: 1000 kg for hver fjerde meter.

Reglement for rigging
Gjelder alt personell engasjert i rigging av utstyr som skal henges og som skal jobbe i riggeområdet. Reglementet må leses og signeres. Bruk av hjelm er påbudt av alle i hallen under såkalt hjelmpåbud (ved arbeid i taket). Hjelmer er tilgjengelig til utlån i arenaen.

Helse, miljø og sikkerhet
Alle underleverandører må dokumentere at alle HMS-prosedyrer er fulgt ved sende inn etterfølgelsesdeklarasjon av HMS-reguleringer. Underleverandører må også informeres om gjeldende reglement for rigging i Oslo Spektrum.

Inntepping
Svart bakteppe i mange seksjoner som sikrer fleksibilitet. I tillegg har arenaen store mengder teppeløsninger og også løse tepper for oppheng slik at man kan dekke til deler av hallen som ikke er solgt, i bruk o.l.

Følgespoter
4 stk. «Robert Juliat Aramis HMI 2,5 kW». Standard posisjon er på eget platå bak felt 208-211. Cirka 55 meters avstand fra standard sceneplassering. Tilgang med heis.

Internett LAN/WLAN
Internett bredbåndstilkobling gjennom LAN eller WLAN i hele bygget. LAN på RJ45 opp til 1 Gbps med eller uten DHCP, WLAN i sone SPEKTRUM (802.11 ac/a/g/n). Ring for mer informasjon.

Garderober
Plassert en etasje under arenagulv. 5 rom (9 m²), 5 rom (40 m²), alle med toalett og dusj. 1 lounge (80 m²) og 1 sminkerom (11 m²).

Catering
Plassert en etasje under arenagulv. 1 rom (163 m²) delbart i 3 separate rom.  1 lagringsområde (64 m²).
2 elektriske ovner og flere varmeplater.
Strøm: 2×32 AMPS, 400 volt, 3-fas, nøytral og jord (5 wire).  Flere 16 AMP, 230 volt, 1-fas.

Pyroteknikk
Godkjennes av lokalt brannvesen. Lokale tilbydere av pyroteknikk er obligatorisk. Ring for mer info. Propangass er forbudt.

Gaffeltruck
3 gaffeltrucker 2650-3000 kg. Maks høyde 4,4 meter.

Multikabel
I kulvert under arenagulvet mellom scene og mikserposisjon. Lengde 80-120 meter.

Barrikader
Mojo. 110 meter.

Curfew
24:00 (12:00 midnatt)

Distanse fra
Göteborg – 293 km / 182 miles
Stockholm – 525 km / 326 miles
København – 608 km / 378 miles
Trondheim – 496 km / 308 miles
Bergen – 499 km / 310 miles

Venue name and address
Oslo Spektrum Arena AS, Sonja Henies plass 2, N-0185 Oslo, NORWAY

Adm. Phone and e-mail
+47 98 22 79 12 and per-ole@oslospektrum.no.

Production offices
Located behind stage wall on same level as arena floor.

Capacity
Max. 9,700 people. 3.700 permanent seats. 5,000 chairs on movable grandstands and on the floor, or 6,000 standing on the arena floor. Max cap “in-the-round” 10,500 people.

Floor area
3,400 m². 2×230 m² magazines and 1×600 m² magazine.

Food & Beverage
In house. Call for info.

Merchandise
By Scandinavian Concessions Management AB.
SCM AB Rörstrandsgatan 31 – 113 40 Stockholm Tel: +46 8 31 11 02

Truck/Bus parking
Parking lot outside the arena next to loading area. Some parking available inside the arena.

Parking
Parking for approx. 2500 cars within 3 minutes.

Load in
Load in entrance 4,5 meters clearance. Truck access to stage/arena floor.

Power

On floor:

  • 400V, 3 phases, neutral and earth (5 wire). Powerlock connections.
  • Stage right: 4 services powerlock, CEE-form up to 125A. Max. 1250A total.
  • Stage left 1: 2 services powerlock, Max. 315A total
  • Stage left 2: 1 service powerlock, CEE-form up to 125A. Max. 400A total.
  • Lots of 63A, 32A CEE-form and 16A 230V single fase.

On grid (5th and 6th floor):

  • Stage right: 2 services powerlock. Max. 400A total.
  • Stage left: 1 service powerlock. Max. 400A total.

Stage

Type Stage Right. 154 decks, 8×4 ft. Height variable from 4 to 6 ft. Able to support 125 lbs. per square foot.

Rigging
60 movable 500 kilos hoists, 12 movable 2000 kilos cranes, 6 movable 2000 kilos catwalks.

Grid: 40×47 meters.

Capacity: 1 metric ton every 4 meter.

Total capacity: 75 metric tons. 18 meters clearance.

Rigging regulations
Apply to all personnel engaged in overhead technical rigging, with equipment to be suspended, working in the rigging area and spotlight operators. The regulations must be read and signed. Hard hats must be worn in rigging period. Hard hats are available at the venue.

HSE
All subcontractors must document to the organiser that they have HSE procedures in place by submitting a declaration of compliance with the Health, Environmental and Safety Regulations. Subcontractors must also be informed of the rules governing rigging in Oslo Spektrum.

Draping
Black backdrop. Lots of black draping for dividing the arena and to cover seat kills.

Follow-spots
4 Robert Juliat Aramis HMI 2,5 kW.

Internet LAN/WLAN
Broadband Internet connections available through LAN or WLAN in arena, backstage area and dressing rooms. LAN on RJ45 10/100/1000 MByte with or without DHCP, WLAN in zone SPEKTRUM (802.11 ac/a/g/n). Call for more info.

Dressing rooms
Located one floor below stage/arena floor.
5 rooms (9 m²), 5 rooms (40 m²), all with toilets and showers. 1 lounge (80 m²), 1 make-up room (11 m²).

Catering
Located one floor below stage/arena floor. 1 room (163 m²) dividable into 3 separate rooms. 1 storage area (64 m²).
2 electrical ovens and several hot-plates.

Power: 2×32 AMPS, 400 volts, 3 phases, neutral and earth (5 wire). Lots of 16 AMPS, 230 volts, 1 phase.

Pyrotechnics
Approval by the local fire department. Local suppliers are mandatory. Call for info. Propane gas is not allowed.

Forklift
3 forklifts 2650-3000 kilos. Max. height 4,4 meter.

Multicore run
In tunnel. Length: 80-120 meters.

Barricades
Mojo: 110 meters.

Curfew
24:00 (12:00 midnight)

Distance from
Gothenburg – 293 km / 182 miles
Stockholm – 525 km / 326 miles
Copenhagen – 608 km / 378 miles
Trondheim – 496 km / 308 miles
Bergen – 499 km / 310 miles