Professor Brian Cox – HORIZONS

Wednesday March 29th 2023
Professor Brian Cox – HORIZONS

Professor Brian Cox – HORIZONS

Wednesday March 29th 2023

Wheelchair and companion

Via kjøpsknappen nedenfor kan man kjøpe plass til rullestolbruker med ledsager på nett.
Andre med bevegelseshemning som trenger trappefri adkomst kan også kjøpe billetter her.
Hvis du trenger hjelp til bestilling kan du kontakte Ticketmaster via kontaktskjema. Da vil du få svar innen neste arbeidsdag.

Buy tickets wheelchair Contact form Ticketmaster
Read more about facilitation for wheelchairs

Group order

For billetter til grupper over 15 personer, send mail til gruppe@oslospektrum.no.

Read more about group orders

Sales start

Monday September 26 th 2022 - 09:00

Event start

Ca kl. 19.30

Doors open

Kl. 18.30

Ticket prices

Sitteplasser: 550,- / 575,- / 625,-

Prisene er ekskl. billettavgift.

Age limits

Ingen aldersgrense. Barn under 13 år må ha følge av voksen.

Ticket office

Billetter til Oslo Spektrum kan kjøpes via: www.ticketmaster.no eller Ticketmaster App.

Billettkontoret åpner 1 time før døråpning på arrangementsdag.

Promotor

Artist nettside

Arena map (only for illustration)

Show

Professor Brian Cox – HORIZONS

A 21st CENTURY SPACE ODYSSEY. Horizons takes us on a dazzling cinematic journey. A story of how we came to be and what we can become.

Using state-of-the-art LED screen technology, Arenas will be filled with images of far-away galaxies, alien worlds, supermassive black holes and a time before the Big Bang.

What is the nature of space and time? Why does the Universe exist? How did life begin, how rare might it be and what is the significance of life in the Cosmos?

What does it mean to live a small, finite life in a vast, eternal Universe?

The deepest of questions will be explored using the latest advances in our understanding of quantum theory, black holes, biology, planetary science, astronomy and cosmology.

Horizons is a celebration of our civilisation, of our music, art, philosophy and science; an optimistic vision of our future if we continue to explore Nature with humility and to value ourselves and our fellow human beings.

 

En odyssé i verdensrommet i det 21. århundre!
Forestillingen «Horizons» tar oss med på en spektakulær reise. Dette er historien om hvordan vi ble til, og hva vi kan bli.

Ved hjelp av moderne LED-skjermteknologi vil forestillingen fylle rommet med galakser, ukjente verdener, sorte hull og tiden før The Big Bang.

Hvordan fungerer tid og rom? Hvorfor eksisterer universet? Hvordan oppstod liv? Hvor enestående er vår form for liv og hvilken betydning har det?

Hva betyr det å leve et lite, begrenset liv i den store evigheten som er universet?

Det er disse spørsmålene Brian Cox ønsker å utforske sett i lys av den nyeste forståelsen av kvanteteori, sorte hull, biologi, planetologi, astronomi og kosmologi.

«Horizons» er en feiring av vår sivilisasjon med vår kultur, kunst, filosofi og vitenskap. En optimistisk fremtidsvisjon – såfremt vi utforsker naturen med ydmykhet og respekt for oss selv og våre medmennesker.

Brian Cox er professor i partikkelfysikk ved universitetet i Manchester og regnes som den naturlige arvtakeren hos BBC etter David Attenborogh.

Velkommen til Oslo Spektrum onsdag 29. mars kl. 19.30!

Wheelchair and companion

Via kjøpsknappen nedenfor kan man kjøpe plass til rullestolbruker med ledsager på nett.
Andre med bevegelseshemning som trenger trappefri adkomst kan også kjøpe billetter her.
Hvis du trenger hjelp til bestilling kan du kontakte Ticketmaster via kontaktskjema. Da vil du få svar innen neste arbeidsdag.

Buy tickets wheelchair Contact form Ticketmaster
Read more about facilitation for wheelchairs

Group order

For billetter til grupper over 15 personer, send mail til gruppe@oslospektrum.no.

Read more about group orders

Sales start

Monday September 26 th 2022 - 09:00

Event start

Ca kl. 19.30

Doors open

Kl. 18.30

Ticket prices

Sitteplasser: 550,- / 575,- / 625,-

Prisene er ekskl. billettavgift.

Age limits

Ingen aldersgrense. Barn under 13 år må ha følge av voksen.

Ticket office

Billetter til Oslo Spektrum kan kjøpes via: www.ticketmaster.no eller Ticketmaster App.

Billettkontoret åpner 1 time før døråpning på arrangementsdag.

Promotor

Artist nettside

Arena map (only for illustration)

Event text:

A 21st CENTURY SPACE ODYSSEY. Horizons takes us on a dazzling cinematic journey. A story of how we came to be and what we can become.

Using state-of-the-art LED screen technology, Arenas will be filled with images of far-away galaxies, alien worlds, supermassive black holes and a time before the Big Bang.

What is the nature of space and time? Why does the Universe exist? How did life begin, how rare might it be and what is the significance of life in the Cosmos?

What does it mean to live a small, finite life in a vast, eternal Universe?

The deepest of questions will be explored using the latest advances in our understanding of quantum theory, black holes, biology, planetary science, astronomy and cosmology.

Horizons is a celebration of our civilisation, of our music, art, philosophy and science; an optimistic vision of our future if we continue to explore Nature with humility and to value ourselves and our fellow human beings.

 

En odyssé i verdensrommet i det 21. århundre!
Forestillingen «Horizons» tar oss med på en spektakulær reise. Dette er historien om hvordan vi ble til, og hva vi kan bli.

Ved hjelp av moderne LED-skjermteknologi vil forestillingen fylle rommet med galakser, ukjente verdener, sorte hull og tiden før The Big Bang.

Hvordan fungerer tid og rom? Hvorfor eksisterer universet? Hvordan oppstod liv? Hvor enestående er vår form for liv og hvilken betydning har det?

Hva betyr det å leve et lite, begrenset liv i den store evigheten som er universet?

Det er disse spørsmålene Brian Cox ønsker å utforske sett i lys av den nyeste forståelsen av kvanteteori, sorte hull, biologi, planetologi, astronomi og kosmologi.

«Horizons» er en feiring av vår sivilisasjon med vår kultur, kunst, filosofi og vitenskap. En optimistisk fremtidsvisjon – såfremt vi utforsker naturen med ydmykhet og respekt for oss selv og våre medmennesker.

Brian Cox er professor i partikkelfysikk ved universitetet i Manchester og regnes som den naturlige arvtakeren hos BBC etter David Attenborogh.

Velkommen til Oslo Spektrum onsdag 29. mars kl. 19.30!