SHE Conference 2024

Torsdag 11. april 2024
SHE Conference 2024

SHE Conference 2024

Torsdag 11. april 2024

Ansvarlig arrangør

Konferanse

SHE Conference 2024

SHE Conference er en årlig global konferanse med hovedsete i Oslo som arrangeres 11. april 2024. Konferansens hovedfokus er sosial bærekraft, med særskilt fokus på mangfold, likestilling og inkludering. SHE har hatt stor vekst de siste årene, og inntok Spektrum for første gang i 2019. Under fjorårets konferanse tok vi imot over 3100 fysiske deltagere.

Billetter selges via SHE Conference sin nettside.

Ansvarlig arrangør

Arrangementstekst:

SHE Conference er en årlig global konferanse med hovedsete i Oslo som arrangeres 11. april 2024. Konferansens hovedfokus er sosial bærekraft, med særskilt fokus på mangfold, likestilling og inkludering. SHE har hatt stor vekst de siste årene, og inntok Spektrum for første gang i 2019. Under fjorårets konferanse tok vi imot over 3100 fysiske deltagere.

Billetter selges via SHE Conference sin nettside.