SHE 2023

Onsdag 19. april 2023
SHE 2023

SHE 2023

Onsdag 19. april 2023

Ansvarlig arrangør

Konferanse

SHE 2023

SHE Konferansen 2023

SHE Konferansen er en årlig global konferanse med hovedsete i Oslo som arrangeres 19. april 2023. Konferansens hovedfokus er sosial bærekraft, med særskilt fokus på mangfold, likestilling og inkludering.

SHE har hatt stor vekst de siste årene, og inntok Spektrum for første gang i 2019. Under fjorårets konferanse tok vi i mot over 3100 fysiske deltagere.

Ansvarlig arrangør

Arrangementstekst:

SHE Konferansen 2023

SHE Konferansen er en årlig global konferanse med hovedsete i Oslo som arrangeres 19. april 2023. Konferansens hovedfokus er sosial bærekraft, med særskilt fokus på mangfold, likestilling og inkludering.

SHE har hatt stor vekst de siste årene, og inntok Spektrum for første gang i 2019. Under fjorårets konferanse tok vi i mot over 3100 fysiske deltagere.